неделя, 27 септември 2020

Разширяване използването на съвременните инструменти на пряката демокрация на местно ниво чрез българо-швейцарско сътрудничество

За проекта

Проект „Разширяване използването на съвременните инструменти на пряката демокрация на местно ниво чрез българо-швейцарско сътрудничество” .

Той се осъществява съвместно от Европейски институт и Центъра за пряка демокрация към Цюрихския университет. Финансиран е от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Целта на проекта е създаването на българско-швейцарско партньорство на база на швейцарския академичен и практически опит в използването на пряката демокрация и други инструменти за гражданско участие, които са приложими на местно ниво в България.

Очакваните резултати са, чрез набор от различни дейности (анализ, дискусии, срещи, фокус групи, обучения и кръгли маси, повишаване на осведомеността) структурите на гражданското общество и представители на местните власти да започнат по-активно да използват на практика инструментите на пряката демокрация и гражданското участие за решаване на наболели ежедневни въпроси.

logo_BgSwiss_CMYK_1.jpg