понеделник, 21 септември 2020

Зараждащата се заплаха от различни терористични движения и радикализация на социалния климат в рамките на ЕС

През 2014 г.ЕИ започна работа ,като партньор в проект „TRANSVERSAL BRIDGES”, финансиран от програма "Превенция и борба с престъпността" на ЕС (Главна дирекция "Вътрешни работи"). Водеща е организацията Agenfor, Италия изключително ценена с експертизата си от италианските служби. Участват още Гуардия Сивил от Испания, Елиамеп от Гърция и Техническия Университет в Прага. Основната цел на проекта е анализ на риска от зараждащите се нови заплахи от различни радикални групи на територията на ЕС с антиевропейска насоченост и екстремно поведение.

Прави се голямо изследване като основната цел е анализ на феномена от зараждащите се нови различни формации, патриотични политически партии, движения или радикални групи на територията на ЕС , някой от които с екстремно поведение. Изследва се потенциални нововъзникващи заплахи за сигурността. (политическо насилие, екстремизъм, тероризъм и безредици.

Проектът има за цел да създаде аналитична мрежа и средства за бъдещ стратегически подход за противодействие на тази нова за Европа заплаха. През 2014 г бяха проведени експертни семинари в Римини, София, Прага и Атина с участието на множество чуждестранни лектори и участници.

Проектът продължава до края на 2015 г.