понеделник, 21 септември 2020

Избори за ЕП2014 – Инициативи „Думата е на младите” и „Коя е моята визия за Европа”

В периода ноември 2013 г. - април 2014 г. Европейският институт изпълни проекти, насочени към популяризиране на изборите за ЕП 2014, като допълнение на дейностите на ИЦ „Европа Директно”-София и ИЦ „Европа Директно”-Русе. Проектите предвиждаха провеждането на три инициативи:

• „Думата е на младите” – провеждане на конкурс, дебати със студенти по водещите теми на кампанията за изборите за ЕП 2014 и дебати с ученици, които ще имат право да гласуват за първи път на изборите през 2014г. Освен информативен характер, дебатите имаха за цел да бъдат обсъдени мотивите на младите хора за участие в изборите за ЕП.
• „Различните избори“ - информационно шествие и концерт в централната градска част на гр. Русе.
• „Коя е моята визия за Европа” – провеждане на електорален експеримент в София, свързан с изборите за ЕП 2014.