понеделник, 21 септември 2020

Pol-PRIMETT II

Pol-PRIMETT II е продължение на първия проект Pol-PRIMETT, който започна през октомври 2010 г. и завърши през септември 2013 г. Водещ партньор на Pol-PRIMETT II е Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания и включва партньори от 8 държави-членки на ЕС и ЕВРОПОЛ.

Pol-PRIMETT II има за цел да разшири публично-частните партньорства, установени в първоначалния проект, като споделят най-добрите практики за справяне с кражбата на метали.

Публично-частното сътрудничество не е еднакво в различните държавите-членки; Pol-PRIMETT II осигурява платформа, чрез която различни съвместни практики могат да бъдат споделяни и адаптирани към всяка страна. Проектът предвижда допълнителни възможности за разпространение на информация по отношение профила на нарушителите; местоположение на престъпления; целите и материалите; доставки на крадения метал; контрамерки за превенция; публично-частни стратегии за сигурност; законодателство и доброволни кодекси за добри практики.

Тези дейности се координират и наблюдават на три експертни срещи (Expert User Group) годишно, които обединияват представители на обществения и частния сектор. Тези срещи подобряват равнището на международните връзки, споделянето на различни техники, знания, умения, интелект, наказателно преследване и превенция между публичния и частния сектор.

В края на проекта е предвидена заключителна годишна конференция, на която ще бъдат представени обобщените резултати от Pol-PRIMETT II.

pdf.gifPol-PRIMETT II (918.12 KB)