четвъртък, 17 януари 2019

Разширяване и гражданство: поглед към бъдещето

За проекта

Целта на проект "Разширяване и гражданство: поглед към бъдещето" е да оцени постиженията на разширяването, степента на ангажираност на новите държави-членки и на „новите“ граждани на ЕС, като се образоват Европейските граждани за процесите, чрез които се формират политиките на ЕС. Също така проекта има амбицията да допринесе за насочване вниманието на обществеността в страните-членки на ЕС и бъдещите държави-членки по отношение на нуждата от ангажиране на гражданите на ЕС с цел гарантирането на това, че избраните от тях представители и правителствата на държавите изцяло ще се ангажират на нивото на Европейските институции с осъществяването на политически действия, които отговарят на нуждите на Европейските граждани. Проектът също така цели да насърчи ангажираността на гражданите в политическия процес с оглед на предстоящите избори за Европейски Парламент през май 2014 г.

Проектът е финансиран от ЕК по програмата “Европа за гражданите”/Активно гражданско общество в Европа.

Водеща организация е PASOS, а партньори по проекта са организации от Чехия, Полша, Латвия, България, Ч. Гора и Сърбия.