понеделник, 21 септември 2020

Популяризиране на демокрацията в Грузия, чрез овластяване на младите членове на политически партии и граждански организации

През 2013 г. ЕИ, заедно с Маастрихтския университет, се включи като партньор на Международния център за социални изследвания и политически анализ, Грузия в проекта „Популяризиране на демокрацията в Грузия, чрез овластяване на младите членове на политически партии и граждански организации“.

Като част от дейностите по този проект институтът участва в два семинара, проведени през месец ноември 2013 г. в гр. Тбилиси и представи българския опит по отношение на участието на младите в политическия живот и в различни граждански инициативи.

Като част от дейностите по този проект през 2014 г. ЕИ ще се включи като съавтор в изработването на пътна карта „Популяризиране на демократичното управление и изработването на публични политики“, чиято основна целева група ще бъдат младите членове на политически партии и граждански организации и в Грузия.