вторник, 11 август 2020

E-регион: възможност за развитие

Сравнителен анализ

Анализиране на е-медиите, гражданския сектор и институциите за професионално обучение в трансграничния район. Осъществяване на проучване на съществуващите e-медии, организации на гражданското общество и институциите за професионално обучение от двете страни на границата, покриващо трансграничния район

pdf.gifПроучване (611.46 KB)

pdf.gifПриложение (110.74 KB)

pdf.gifMeтодология на проучването (107.27 KB)