вторник, 11 август 2020

Разширяване и гражданство: поглед към бъдещето

Дискусия за степента на ангажираност на българското правителство в процеса на вземане на решения в ЕС

На 23 май 2014 година се проведе кръгла маса по проект "Разширяване и гражданство: поглед към бъдещето".

В дискусията взеха участие представители на държавната администрация, експерти от неправителствени организации, журналисти, блогъри, както и представители от бизнес средите, които обсъдиха степента на ангажираност на българското правителство в процеса на вземане на решения в ЕС.

По време на кръглата маса бяха представени и основните изводи от проведеното от Европейския институт национално изследване "Разширяване и гражданство: Поглед към бъдещето".