вторник, 11 август 2020

Разширяване и гражданство: поглед към бъдещето

Основни изводи от сравнителен анализ на степента на ангажираност на новите страни-членки в процеса на вземане на решения в ЕС

Основните изводи от сравнителния анализ са:

  • Новите страни-членки са все още по-оптимистични за ЕС като цяло, в сравнение със старите страни-членки.
  • Гражданите на новите страни-членки се чувстват по-слабо въвлечени в процеса на вземане на решения, откоклото са гражданите на старите страни-членки. Гражданите на новите страни-членки смятат, че не се обръща достатъчно внимание на националните им интереси.
  • Някои от новите държави-членки печелят повече от други в икономически аспект, като бившите най-бедни държави са извлекли най-много ползи. Например, въпреки икономическата криза, Балтийските държави, Словакия, Полша и Румъния претърпяха значителен икономически растеж през последното десетилетие. В същото време икономиките на Чехия, Кипър и Словения са в относителен застой.