понеделник, 21 септември 2020

Разширяване и гражданство: поглед към бъдещето

За проекта

През август 2013 г. ЕИ започна да изпълнява като партньор проект „Разширяване и гражданство: поглед към бъдещето“,  с водеща организация PASOS и партньори организации от Чехия, Полша, Латвия, Ч. Гора и Сърбия. Проектът е финансиран от ЕК по програмата “Европа за гражданите”/Активно гражданско общество в Европа. Целта му е да оцени постиженията на разширяването, степента на ангажираност на новите държави-членки и на „новите“ граждани на ЕС, като се образоват Европейските граждани за процесите, чрез които се формират политиките на ЕС.

Също така проекта има амбицията да допринесе за насочване вниманието на обществеността в страните-членки на ЕС и бъдещите държави-членки по отношение на нуждата от ангажиране на гражданите на ЕС с цел гарантирането на това, че избраните от тях представители и правителствата на държавите изцяло ще се ангажират на нивото на Европейските институции с осъществяването на политически действия, които отговарят на нуждите на Европейските граждани.

Проектът също така цели да насърчи ангажираността на гражданите в политическия процес с оглед на предстоящите избори за Европейски Парламент през май 2014 г. Като първа дейност от проекта беше осъществено социологическо проучване през септември 2013 г., (поръчано от Европейският институт поръча на Галъп Интернешънъл). Резултати от него бяха публично представени и изпратени до всички медии.

Проектът е финансиран от ЕК по програмата “Европа за гражданите”/Активно гражданско общество в Европа.

Водеща организация е PASOS, а партньори по проекта са организации от Чехия, Полша, Латвия, България, Ч. Гора и Сърбия.