понеделник, 21 септември 2020

Изграждане на ефикасен и независим механизъм за наблюдение на принудителното връщане на граждани на трети страни, незаконно пребиваващи в Р. България

Европейският институт изпълнява проект ”Изграждане на ефикасен и независим механизъм за наблюдение на принудителното връщане на граждани на трети страни, незаконно пребиваващи в Р. България”, финансиран от Дирекция „Международни проекти”- Министерство на вътрешните работи, Годишна програма 2011 на Европейски фонд за връщане.

Проектът ще изгради система за наблюдение на принудителното връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни в Р. България, като извърши подбор и проведе обучение на наблюдатели, покриващо правните и практически аспекти на операциите по връщане свързани с етапите на извеждането, включително подготовката на процеса на връщането и преди заминаването на лицата, процедурата по време на полет, възможен транзит, пристигането и посрещането на завръщащите се в страните им на произход.

В основата на обучението ще бъде пакет от правни инструменти на ЕС, ООН и Съвета на Европа, свързани със спазването на човешките права. Изграждането на системата за наблюдение ще бъде независима и ефикасна, тъй като ще се извършва под ръководството на неправителствена организация в сътрудничество с експерти от международна организация работеща в областта на миграцията.

Целите на проекта са:

  • Определяне на изискванията,които са в основата на добрите практики за провеждане на успешно;
  • принудително връщане;
  • Формиране на знания и умения на наблюдателите, избрани за участие в процедурите по връщане;
  • Формулиране на оценка и препоръки за системата на наблюдение на принудителното връщане в България.