понеделник, 21 септември 2020

Час за Европа

Проектът „Час за Европа” се изпълнява от Европейския институт в партньорство със Синдиката на българските учители. Основната цел е да подобрим капацитета на българските преподаватели от средното образование да планират и провеждат със своите ученици часове, посветени на Европейския съюз. За тази цел ще се разработи учебно помагало „Час за Европа” за преподаване на теми, свързани с Европейския съюз и евроинтеграцията на страната ни, което ще съдържа изчерпателен, актуален и съобразен с нуждите на учителите материал (лекционни теми и практически упражнения за учениците).

Помагалото ще се публикува в две версии: за ученици от прогимназиалния етап (от V до VII клас) и от гимназиалния етап (от VIII до XII клас).

Етапът на разработването му обхваща процес на консултиране на съдържанието с преподаватели от всички райони на планиране в страната. Това ще стане на шест работни срещи, като първата серия от тях ще се проведе в градовете София, Пловдив и Враца. Срещата в София е на 7-8 май 2012 г. в сградата на СБУ.
Тези срещи ще включват и лекционен курс по някои аспекти на евроинтеграцията, които са от особен интерес за участващите преподаватели. Дейностите по проекта включват и пилотен „час за Европа” в две столични училища, който преподавателите ще подготвят с помощта на учебното помагало.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Учене през целия живот” на ЕС, подпрограма „Жан Моне”, в периода ноември 2011 – октомври 2012 г.