понеделник, 21 септември 2020

Изграждане на потенциал за борба с кражбите на метали Pol-PRIMETT

Европейският институт продължи и през 2012 г. партньорството си в европейския проект „Изграждане на потенциал за борба с кражбите на метали”, съфинансиран от ГД „Правосъдие, свобода и сигурност” на ЕК в рамките на програма „Превенция и борба с престъпността”. Проектът се ръководи от британската неправителствена организация „Граждани, обединени срещу престъпността” (People United Against Crime (www.people-united.org) със седалище в гр. Шефилд, с участието на партньори от Италия, Испания, и Гърция. Основната цел на проекта е да направи сравнителен анализ на проблема, свързан с кражбите на метали, а също и да изгради, насърчи и разпространи иновативни методи и техники на борба с този вид престъпност, с цел гарантиране на обществения ред и сигурността.

Партньори в проекта са: (Транспортна полиция, местна полиция Йоркшир и Хъмбърсайд) Великобритания; Общинска полиция Валенсия (Испания); Fundacion Comunidad Valenciana–Region Europea (Испания); Agenfor - Ломбардия (Италия); и ERFC - European Regional Framework for Co-operation (Гърция)

През 2012 бяха проведени нови три работни срещи-кръгли маси съответно на 21-23 март в Лондон, Великобритания, на 18-20 юли в Атина, Гърция и на 21-23 ноември във Валенсия, Испания. На всичките срещи се провеждаха дискусии с представяне на добри практики и възможности за съвместно сътрудничество между производителите и правоохранителните органи.

Съвместно с бизнес компании и представители на фирмите от рециклиращата индустрия и Браншовата камера на металургичната индустрия се проведоха два специализирани семинара в България. Първият беше обучителен семинар, насочен към фирмите, специализирани в този бранш и отразяващ новите положения в българското законодателство. Вторият беше специализиран семинар с участието на централните и регионални структури на полицията и се отнасяше за прилагането на Закона за управление на отпадъците, както и възможното сътрудничество между бизнеса и полицията. И на двата семинара беше изнесена информация за състоянието на проблема в другите страни.

Проектът продължава съгласно одобреното предложение до есента на 2013 г.