неделя, 27 септември 2020

Изграждане на потенциал за борба с кражбите на метали

Европейският институт, в партньорство с:
  • Транспортна полиция, Местна полиция Йоркшир и Хъмбърсайд - Великобритания;
  • Общинска полиция Валенсия (Испания);
  • Fundacion Comunidad Valenciana–Region Europea (Испания);
  • Agenfor - Ломбардия (Италия) и; 
  • ERFC - European Regional Framework for Co-operation (Гърция), 
изпълнява проект „Изграждане на потенциал за борба с кражбите на метали”, който е съфинансиран от Европейската комисия и управляван от независимата британска организация „Обединени срещу престъпността” (www.people-united.org) от гр. Шефилд. 

Продължителност на проекта е 36 месеца, считано от 8 септември 2010 г.

Основните цели пред проекта са:
  • Подобряване на сътрудничеството между публични/частни органи и организации за борба с кражбата на метали в транснационален мащаб;
  • Създаване на специални експертни групи за подобряване на нивото на международно взаимодействие, за обмен на знания, умения, информация и техники за превенция и контрол между правоохранителните структури;
  • Изграждане, насърчаване и разпространяване на хоризонтални методи, техники и партньорства за събиране и предаване на данни, а също и идентификация на видовете информация за разпространение;
  • Подобряване на участието на частния сектор в изграждането на стратегии за превенция и контрол, както и сътрудничеството между фирми, които се занимават с производство, преработка, търговия и транспортиране на метали;
  • Подобряване на сътрудничеството с цел ограничаване на трансграничното движение на крадени метали.