сряда, 8 април 2020

Подкрепа за разработването на политики и стратегии за успешно икономическо и социално интегриране на имигранти от трети страни в България

Представяне

На 1 октомври 2009 г. Европейският институт стартира проектa “Подкрепа за разработването на политики и стратегии за успешно икономическо и социално интегриране на имигранти от трети страни в България”, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани от трети държави. Проектът се изпълнява в партньорство със Столична община и община Бургас.

Той има за цел да предостави задълбочена информация, необходима за актуализиране на мерките по интеграция на граждани на трети страни, във формат, подходящ за подготовка на управленски решения на базата на обмен на добри практики с други държави – членки на Европейския съюз (ЕС). В рамките на проекта ще бъде направено проучване и анализ на политиките на икономическата и социална интеграция на имигранти от трети страни на територията на ЕС, както и на ползите, с които те допринасят за повишаването на конкурентноспособността и разширяването на културното разнообразие в региони, привличащи тези имигранти. Активното включване на имигрантите в духа на общоевропейските политики представлява сериозен принос в разширяване на областта на познания за интеграцията в ЕС.

Kато целеви групи на дейностите и резултатите от проекта са определени гражданите на трети страни, постоянно или продължително пребиваващи в България и по-конкретно на територията на общините София и Бургас, където е съсредоточен най-голям брой от имигрантите. Държавите на произход на представителите на целевата група са Китай, Ливан, Сирия, Палестина, Ирак, Афганистан, Грузия,Армения, Украйна, Молдова, Русия, (изброяването не е изчерпателно). В проекта ще бъдат включени и представители на МТСП, МОНМ, МК ,МВР, МЦРМП и на общинските власти на общините София и Бургас за съставяне на консултативна група.

Общата продължителност на проекта е 4 месеца.