понеделник, 21 септември 2020
 • Mисия на Европейския институт

  25 август 2005

  Фондация ”Европейски институт” е независима гражданска организация, основана през април 1999 г. В първия етап на своето развитие Европейският институт подпомага процеса на подготовка на РеОще
 • Адрес: София, ул. "Г. С. Раковски" 101, мецанин
  Тел: +359 2 988 64 10
  Факс: + 359 2 988 64 11
  Ел. поща: office@europe.bg 

  Още

За нас

Работна | Биография на Любов Панайотова

lpanayotova@europe.bg Г-жа Любов Панайотова е директор на Фондация Европейски Институт. Тя зае поста през септември 2009 г., като до тогава беше програмен директор на Европейския Институт от 2001г. От 1992г., в Министерството на търговията и...

03.04.06 | Работна | ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМА САПАРД В БЪЛГАРИЯ, ЕСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ПОЛША, РУМЪНИЯ, УНГАРИЯ И ЧЕХИЯ

СРАВНИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМА САПАРД - СЕДЕМ ГЛЕДНИ ТОЧКИ ПРЕГЛЕД НА ПРОГРАМА САПАРД В БЪЛГАРИЯ, ЕСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ПОЛША, РУМЪНИЯ, УНГАРИЯ И ЧЕХИЯ Анализ на въздействието върху земеделието и селските райони С финансовата подкрепа на програма LGI на...

03.04.06 | Работна | РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОСЛЕДЯЕМОСТ НА ХРАНИТЕ

Проследяване на храните – една широко приложима рамкова структура, която предлага проследяемост по цялата верига за снабдяване с храни Производството на храни е световна индустрия. Всички ние сме клиенти на този бизнес. Потребителите очакват от...

Работна | Биография на Борислав Мавров

Борислав Мавров е роден през 1976 в София. Той завършва Втора английска езикова гимназия в София. През 2001 г. Завършва история (магистърска степен) в Софийския университет „Св. Климент Охридски", като специалността му е в областта на модерната...

Работна | Биография на Ралица Иванова

Ралица Иванова завършва специалност „Счетоводство и контрол" (магистърска степен) в УНСС и "Стопанско управление" (бакалавърска степен) към ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград (1999 - 2003). Средното си образование получава в ИТ "Васил Левски"...

Работна | Биография на Малина Стефанова

Малина Стефанова (родена на 22 април 1974 г.) завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 1997 г. със специалност английска филология. Дипломата си за средно образование получава от 32 СОУ „Св. Климент Охридски”...

16.09.09 | Работна | Карта на офисите

map_back1.pdf (2.23 Mb) map_front1.pdf (12.71 Mb)...

Работна | Биография на Ирина Йорданова

direct_ruse@europe.bg Ирина Йорданова е родена през 1976 в Русе. Завършва СОУЕЕ „Константин-Кирил Философ“ Русе, с профил френски език. През 2000 г. Завършва специалност европеистика (магистърска степен) в Русенски университет...

Работна | Възможности за финансиране

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител с обект: „Консултантски услуги за изпълнение на проект "Европейски наръчник по труда Румъния-България“, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България...
  << <12