сряда, 30 септември 2020

Биография на Весела Станчева

Весела Станчева е Доктор по право (1993 г., Софийски университет “Св. Климент Охридски”). От 1998 г. тя е съдружник в адвокатска кантора “Джингов, Гугински, Кючуков и Величков” като основните области, в които работи са: ценни книжа, право на Европейския съюз, банково право, приватизация, преки и портфейлни чуждестранни инвестиции, сделки, международно частно право и дружествено право. Весела Станчева е консултирала водещи финансови институции като “Кей Би Си” и “Сосиете Женерал” по банкови сделки в България.

От 1997 г. Весела Станчева е лектор в Магистърската програма по европейска интеграция на Нов български университет и Центъра за европейски изследвания, както и преподавател по борсово право в Университета по национално и световно стопанство.

Весела Станчева е работила като Главен експерт в Съвета по законодателство към Министерство на правосъдието (1993-1996 г.), била е член и Заместник-председател на Комисията по ценните книжа и фондовите борси (1996 - 1998 г.). Тя е участник в работната група по Проектозакона за публично предлагане на ценни книжа и различни други проектозакони.

Весела Станчева е изучавала правната система на Европейския съюз в Европейския колеж в Брюж, Белгия.

Тя редовно публикува в правни издания и участва като докладчик в конференции.