неделя, 27 септември 2020

Биография на Мъгърдич Хулиян

E-mail: mhulian@europe.bg
Мъгърдич Хулиян е роден през 1970г. в Сливен. Завършва магистърска програма по Тропично и субтропично земеделие в Аграрния Университет в Пловдив. През 2002г. завършва своето второ висше образование по Бизнес администрация във Великотърновския Университет.

Преди да започне работа в ЕИ, в продължение на три години г-н Хулиян е главен агроном в „Оранжерии Калояново” и две години- началник сектор в Областна Служба за Съвети в Земеделието град Сливен към Национална Служба за Съвети в Земеделието. Участва в разработването на няколко проекта по програма САПАРД и по държавно финансиран проект „Земеделие” в сливенския район. Той дава началото за създаването на различни асоциации на земеделски производители като асоциацията зеленчукопроизводителите и производителите на плодове.

През 2003г. г-н Хулиян е назначен за Експерт „Земеделие и развитие на селските райони”.