неделя, 27 септември 2020

Биография на Владимир Кисьов

Владимир Кисьов (роден на 30.09.1947 г.) е бивш зам.министър на външните работи (1991 – 2001 г.) и главен преговарящ с Европейския съюз (2000 – 2001 г.). Бил е зам. министър на промишлеността в правителството на Иван Костов (1997 – 1998 г.).

Г-н Кисьов е бил директор на дирекция “Международно сътрудничество и връзки” в Министерство на промишлеността (1993 – 1997 г.).

Работил е в Института по съобщителна промишленост в София като конструктор (1971 – 1974 г.) и ръководител секция (1974 – 1976 г.). Също така е бил ръководител на отдел “Радо-връзки” към Института по Радио-електроника (1976 – 1992 г.).

Владимир Кисьов е назначен за директор на Европейския институт през август 2001 година.

Г-н Кисьов говори немски, английски и руски. Женен е и има един син.