сряда, 30 септември 2020

Моята бизнес идея

29.05.15 | Новини

Центърът за интеркултурен диалог (Македония) и Европейският институт - клон Благоевград (България) обявяват конкурс на тема „Моята бизнес идея”, част от проекта „Е-регион: Възможност за развитие”, реализиран в рамките на програмата за трансгранично сътрудничество (CCI Number 2007CB16IPO007).

Проектът се базира на развитието на социалната инфраструктура, съвместен интернет портал http://e-region.eu/bg/ за споделяне и обмен на информация, новини и различни образователни и трудови възможности. Проектът насърчава регионалното сътрудничество, за да се повиши адаптивността за заетост и електронно участие чрез използване на добри практики в областта на електронното обучение и предприемачество.

Крайният срок за получаване на предложенията се удължава до  05.06.2015 г.

Условия на конкурса

Формуляр за участие