неделя, 27 септември 2020

Да помислим заедно - да включим младите хора в процеса на вземане на решения

15.06.09 | Новини

Европейският институт (ЕИ), в партньорство с Дарик радио, изпълни проект „Да помислим заедно - да включим младите хора в процеса на вземане на решения”, финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Сред основните цели на проекта бяха:
  • въвличане на младите хора (във възрастовата граница 16-25 г.) в България в дебата за бъдещето на страната;
  • стимулиране на диалога между младите хора и политическите структури по въпроси, свързани със солидарността в Европа през призмата на решаване на конкретни проблеми;
  • стимулиране изразяването на проблемите, вижданията и собствените предложения за решения на младите хора;
  • усвояване на механизми за участие на младите хора в процеса на вземане на решения по общоевропейски въпроси.
С подкрепата на Дарик радио, ЕИ си постави за цел да въвлече младите хора в активен диалог с представители на властите на местно, национално и европейско ниво. За постигането на тази цел бяха използвани следните инструменти:
  • засилено популяризиране на проекта чрез регионалните центрове на Дарик радио;
  • организиране на публични дискусии в шест града от районите на планиране;
  • подготовка и изработване на помощни материали;
  • радиопредавания и интервюта, посветени на проблемите от дискусиите и възможните им решения;
  • онлайн форум по темите от дискусиите.
Основна дейност по проекта беше провеждането на регионални дискусионни срещи в градовете София, Бургас, Варна, Хасково, Плевен и  Кюстендил. Младите хора в различните региони сами формулираха теми за дискусиите, които представляват интерес за тях. По време на дебатите те бяха стимулирани да идентифицират проблеми и да предложат свое решение. На дискусиите се канеха хора, които вземат политически или управленски решения. В диалога с активните млади хора се раждаха интересни идеи по разглежданата тема. От вземащите решения се очаква, след дискусиите, да вземат предвид полезното в предложенията на младите хора.

В рамките на проекта беше създаден онлайн форум, където  предварително се обсъждаха темите за регионалните срещи. Най-интересните предложения, мнения и коментари от форума бяха разглеждани по време на дискусиите.
Форумът е активен на http://forums.europe.bg/index.php и се казва "Младите хора и вземането на решения". Темите могат да бъдат коментирани и след приключването на проекта.

Обобщения на проведените в шестте района на планиране дискусионни срещи, както и дадените по време на дебатите предложения, са поместени в издадената публикация Да помислим заедно – да включим младите хора в процеса на вземане на решения

Продължителност на проекта -  дванадесет месеца – 15 март 2008 - 15 март 2009 г.