вторник, 11 август 2020

Открита процедура по ОПАК

16.01.09 | Новини

Европейският институт открива процедура на договаряне за извършване на технически услуги в рамките на проект СОФИЯ, ПЛЕВЕН, СЛИВЕН – добро управление в полза на гражданите (договор за безвъзмездна финансова помощ № 08-12-96С/27.08.2008 г., финансиран от ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд).


За повече информация ВИЖТЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

Обява 

Пояснителен документ