сряда, 30 септември 2020

Равните възможности на работното място

13.11.07 | Новини

На 13 ноември 2007 г., се проведе публична дискусия на тема: "Равните възможности на работното място".
 
Представяне по темата направи г-жа Даниела Михайлова, адвокат, с дългогодишен опит в анти-дискриминационните дела. Бяха разгледани добрите практики по закона за защита от дискриминацията. Представителите на работодателите подчертаха значимостта от наемането на хора в неравнопоставено положение, като бяха изказани мнения за наличието на дискриминация, както и борбата срещу нея. Друга разгледана тема беше наемането на работници от трети държави, както и механизмите за противодействие на нелегалната заетост.