понеделник, 13 юли 2020

Стартира изпълнението на проект "Планиране на местното икономическо развитие на община Долна Митрополия"

18.01.07 | Новини

През януари 2007 година Европейски институт започна изпълнението на проект „Планиране на местното икономическо развитие на община Долна Митрополия”. Проектът е финансиран от Агенцията по заетостта по програма Активни услуги на пазара на труда /АУПТ/ със заем от Световна банка.

Основната цел на проекта е да се подпомогне планирането на местното икономическо развитие в община Долна Митрополия чрез идентифициране, формулиране и изпълнение на мерки за повишаване качеството на човешките ресурси, като един от основните фактори, влияещи върху развитието на конкурентоспособна местна икономика.

Изпълнението на проекта ще протече в три, логически свързани етапа, както следва:
  • Етап 1 Предварителни проучвания и изграждане на местен капацитет;
  • Етап 2 Проучване на икономическия потенциал, специфичните нужди на местните общности и разработване на план за икономическо и социално развитие на община Долна Митрополия ;
  • Етап 3 Комуникационна стратегия и популяризиране на местния икономически потенциал.
За изпълнението на проекта Европейският институт е привлякъл като подизпълнител Агенция „Стратегма, с която поддържа дългогодишни партньорски отношения.

По договор проектът е с продължителност 6 месеца и е предвидено да приключи на 19 юни 2007 година.