понеделник, 13 юли 2020

Официално посещение в Македония

15.01.07 | Новини

На 15 и 16 януари 2007 година Европейският институт организира официално посещение в БЮРМ във връзка с подготовката на Македония за членство в Европейския съюз.

В последния редовен доклад за напредъка на БЮРМ Европейската комисия констатира редица области, където не е осъществен никакъв напредък. Правителството на съседната Република, в лицето на заместник-министър председателя Габриела Коневска – Трайковска, се обърна за съдействие към ЕИ за осъществяване на работни срещи с бивши министри и държавни служители от България, подготвили и провели преговорите по съответните теми.

В делегацията са включени г-жа Юлиана Николова, директор на ЕИ, г-жа Любов Панайотова, на ЕИ, г-н Владимир Кисьов, г-жа Нели Огнянова, г-н Иван Нейков, г-н Венцислав Върбанов, г-н Димитър Кюмюрджиев, г-жа Надя Димитрова и г-н Мъгърдич Хулиан. Българските експерти ще проведат срещи с министъра на икономиката на БЮРМ, с министъра на труда и социалната политика, с министъра на вътрешните работи, на транспорта и съобщенията, на правосъдието, на земеделието, горите и водите и на културата.

На срещите ще присъстват и главните секретари, ръководителите на съответните групи по европейскиа интеграция, както и редица служители.