сряда, 30 септември 2020

Повече часове за Европа в малките населени места с етнически малцинства

Европейският институт, в партньорство със Синдиката на българските учители, изпълнява проект „Повече часове за Европа в малките населени места с етнически малцинства”, финансиран от програма „Учене през целия живот” на ЕС, подпрограма „Жан Моне”. Основната цел на проекта е да задълбочи преподаването на теми, свързани с Европейския съюз в българските основни и средни училища, чрез разработване на педагогическо съдържание и интерактивни дидактически методи за учене, основани на игри, състезания и викторини за ЕС. Акцент в работата ще бъде поставен на малките населени места с голяма концентрация на етнически малцинства. Проектът ще насърчи и трансфера на знания и опит между университетските и училищни преподаватели.

Дейностите по проекта включват:

• Провеждане на пет регионални обучения за преподаватели в основни и средни училища в градовете Берковица, Самоков, Сливен, Ямбол и Кюстендил – обученията имат за цел да повишат информираността на учителите по ключови теми, свързани с ЕС, и да предложат методология за провеждане на тематични часове за ЕС чрез интерактивни игри и състезания;
• Разработване на учебно помагало, съдържащо методология за провеждане на игри, посветени на Европейския съюз, съобразено с нуждите на учениците в основните и средни училища; основната цел на помагалото е да подобри капацитета на българските преподаватели да планират и провеждат със своите ученици часове, посветени на ЕС, чрез интерактивни игри и занимания;
• Провеждане на пет пилотни „Часа за Европа“ в градовете Берковица, Самоков, Сливен, Ямбол и Кюстендил с ученици в началния и среден курс на обучение и тестване на разработеното в рамките на проекта учебно помагало;
• Провеждане на две междуучилищни състезания, посветени на ЕС;
• Разработване на обучителни материали и осигуряване на публичност по проекта.

Продължителност на проекта: 12 месеца.

 

Учебно помагалоpdf.gifИграй Европейския съюз 

Приложения към учебното помагало  pdf.gifПриложения 

EU_flag_LLP_EN_01.jpg