понеделник, 13 юли 2020

Приятели срещу насилието

На 1 септември 2009 г. стартира проектът на Европейския институт „Приятели срещу насилието", финансиран от държавния бюджет на Република България за 2009г.

Проектът си поставя за цел да насърчи дебат по проблемите, свързани с агресията и насилието сред децата и младежите, както и да изгради, утвърди и разпространи ценности при общуването между младите хора през призмата на решаване на проблема с нарастващото насилие.

Сред основните цели са и включване на младежите в обществения живот, повишаването на познанията им относно техните права за защита от насилие, изграждане на механизми за редовен диалог между младежите и институциите и организациите, работещи в сферата на образованието и борбата с насилието.

„Приятели срещу насилието" ще обхване деца и младежи на възраст между 7 и 18 години, учители и родители от три български града.

Ще бъде проведено изследване с цел идентифициране на региони в България с високи стойности на насилие сред децата и младежите. В последствие ще се разработи публикация с информация относно това как се подава сигнал за насилие, какви са процедурите, към кого трябва да се обръщат младите хора, жертва или свидетели на агресия и насилие, горещи телефони, на които могат да се обаждат, както и предложения и мерки за справяне с проблемите, свързани с насилието сред младежите.

Сред основните дейности по проекта е и провеждането на дискусионни срещи и тематични/ролеви игри с децата и младежите. Форматът и съдържанието им ще бъдат изготвени от психолог. При работата с децата и младежите ще бъде ангажиран екип от доказани професионалисти.

В края на проекта ще бъдат направени обобщение на резултатите от дейностите и препоръки към институциите за подходяща промяна на политиката за борба с насилието сред младите хора. Предвижда се и провеждане на заключителна дискусионна среща.

Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца.

Публикация  "Приятели срещу насилието"