понеделник, 21 септември 2020

  Kалендар

  септември 2020
  пн вт ср чт пт сб нд
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30  

  2019

  КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели]

  Работим заедно за по-приобщаваща Европа Проектът КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели] се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 186 866 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП....

  Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането

  Проект „Обучение на служители от компетентните български институции в областта на връщането" по Фонд "Убежище, миграция и интеграция", процедура „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на връщане на граждани на трети...

  По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно Плана на ЕС

  Проект „По-ефективен процес на връщане чрез сътрудничество с други държави съгласно плана на ЕС" по Фонд "Убежище, миграция и интеграция", процедура „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на връщане на граждани на трети...

  2018

  Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила

  Проектът е финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с предмет „Интеграция и законна миграция – предоставяне на подкрепа и обучение на граждани на трети страни, информационни кампании в страните на...

  Подобряване на координационния механизъм за интеграция чрез добри практики и модели

  Проектът е финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с предмет „Интеграция и законна миграция – предоставяне на подкрепа и обучение на граждани на трети страни, информационни кампании в страните на...

  Граждани и бизнес - партньори в управлението на отпадъци от текстил и обувки

  Европейският институт започна изпълнението на проект „Граждани и бизнес - партньори в управлението на отпадъци от текстил и обувки”, с Договор № BG05SFOP001-2.009-0147-C01/ 27.12.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...

  2017

  София – европейска сцена на …

  Целта на проекта „София – европейска сцена на …“, финансиран от Програма Европа 2017 на Столичната община, бе да създаде иновативна среда за младежко общуване в процеса на преоткриване на София като европейска столица, в...

  Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности в контекста на ЕС

  През 2017 г. започнаха дейности по договор сключен с Холандски институт за международни отношения „Клингендал”, във връзка с изпълнението на проект „Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване...

  Ин-вЕСт

  В рамките на проект „Ин-вЕСт“ шест тематични телевизионни емисии бяха излъчени на живо в сутрешното предаване „Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria, с участието на експерти като част от информационна кампания за дейността на ЕС по...

  2016

  Зараждащата се заплаха от различни терористични движения и радикализация на социалния климат в рамките на ЕС

  През 2016 г. започна ЕИ работата си като партньор в проект „TRANSVERSAL BRIDGES”, финансиран от програма “Превенция и борба с престъпността” на ЕС (Главна дирекция “Вътрешни работи”). Водеща е организацията...
     12345 > >>